DOMENA NA SPRZEDAŻ
tel. +48 512929846

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana i obowiązuje w firmie Vestalis ... wpisana do CEIDG NIP 7141901890
 2. Administratorem serwisu jest ... - właściciel firmy Vestalis z siedzibą w Lubartowie przy ul. ... NIP 7141901890.
 3. Chronimy prywatność wszystkich osób korzystających z usług Vestalis ..., a nasza polityka prywatności informuje i określa:
  • rodzaj danych zbieranych od państwa jako użytkowników usługobiorców oraz sposób w jaki je wykorzystujemy.
   Informuje także, jaka jest możliwość poprawiania danych oraz ich usuwania jak też określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na państwa urządzeniu (komputer, laptop, smartfon itd.) za pomocą plików cookies, służących realizacji czynności świadczonych drogą elektroniczną przez Vestalis ....
 4. Pojęcie dane osobowe obejmuje wszystkie dane, odnoszące się do osoby fizycznej. Przy ich pomocy można jednoznacznie zidentyfikować osobę korzystającą z usług firmy.
 5. Przetwarzaniu podlegają także dane wrażliwe do których zaliczamy m.in.
  • pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego, skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 6. W swoich czynnościach realizowanych drogą elektroniczną stosujemy sprzęt i zabezpieczenia zapewniające najlepszą jakość usługi oraz służące ochronie od strony technicznej państwa danych.
 7. Pozyskane dane osobowe będą służyły tylko do czynności związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych wystawieniem faktury i zarządzania serwisem.
 8. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe obejmujące anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty, adres ip, adres url, informacje o przeglądarce itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem.
 9. Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka itp. Analizujemy gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics. Dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 10. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podopiecznych oraz osób zarejestrowanych posiadających uprawnienia do korzystania z usług firmy Vestalis zgodnie z zapisanymi w niniejszej polityce zasadami.
 11. W zakresie prowadzonej działalności wykorzystujemy system Domum9000 firmy JRR Software Ltd z siedzibą w Leeds (Wielka Brytania) dostępną na stronie http://www.domum9000.com
 12. Vestalis powierza przetwarzanie danych osobowych firmie zewnętrznej JRR Software Ltd na podstawie odrębnej umowy. Firma ta udostępnia profesjonalne narzędzia do administrowania wspomnianymi wyżej danymi.
 13. W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez Vestalis konieczne jest dokonanie przez zlecającego usługę lub podopiecznego rejestracji w systemie Domum9000.
 14. Podczas rejestracji usługi – zlecenia usługi, podopieczny lub zamawiający usługę jest zobowiązany do podania swoich danych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania oraz inne dane osobowe, tj. data urodzenia, wiek, płeć itd. W przypadku, gdy nie zostaną podane dane niezbędne do realizacji usługi i nie wyrażą państwo zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwią państwo ich realizację.
 15. Każdy z użytkowników posiada dostęp do swoich danych osobowych, które może przeglądać i weryfikować. Posiada także możliwość ich aktualizacji i uzupełnienia jak też żądania zakazu lub też wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 16. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, informacje na temat osoby korzystającej z usług firmy Vestalis są chronione osobistym hasłem dostępu.
 17. Wszelkie informacje, treści lub materiały na temat stanu zdrowia lub chorób udzielone podczas korzystania przez podopiecznego z usług firmy udostępniane są zgodnie z Regulaminem dobrowolnie i z zachowaniem anonimowości. Udostępnienie tych informacji innym osobom zależy wyłącznie od decyzji podopiecznego.
 18. Udzielenie informacji, treści lub materiałów przez podopiecznego lub zlecającego usługę na temat stanu zdrowia lub chorób w taki sposób, iż możliwa jest identyfikacja tej osoby jest dobrowolne i zależy wyłącznie od jego decyzji.
 19. Dane zbierane podczas rejestracji usługi będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia użytkownika korzystania z niej w pełnym zakresie.
  Dane, które zostaną przez państwa udostępnione podczas procesu rejestracji umożliwią:
  • korzystanie z wszystkich funkcji serwisu,
  • otrzymywanie wiadomości systemowych, utrudnieniach, zmianach,
  • udostępniania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych,
  • przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to zgody,
  • stworzenie odpowiednich zabezpieczeń.
 20. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Domum9000, JRR Software Ltd oraz Google Inc. przy pomocy których to podmiotów realizujemy swoje usługi.
 21. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio przez Vestalis, możemy zbierać od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Firmy do ich oczekiwań. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w sposób każdorazowo określony w przesłanej Użytkownikowi ankiecie (np. w stopce wiadomości).
 22. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Vestalis i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.
 23. Użytkownik podający w trakcie rejestracji usługi swoje dane wyraża zgodę na ich przekazanie, przechowywanie oraz przetwarzanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). Podając swoje dane Użytkownik oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z "Polityką prywatności i cookies" obowiązującą w firmie Vestalis.
 24. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 25. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Vestalis jest uprawniony do udostępnienia danych podopiecznych lub osób zlecających usługę uprawnionym organom
 26. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Vestalis został zgłoszony do GIODO (Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) i wpisany do rejestru.
 27. Dane osób korzystających z usług firmy Vestalis, w tym adres identyfikacji elektronicznej IP są przechowywane przez cały okres świadczenia przez firmę usługi. Na żądanie lub po złożeniu wniosku o usunięcie konta, dane te zostaną usunięte
 28. Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowe. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.
 29. Ciasteczka używane w serwisie internetowym Vestalis są bezpieczne, nie przechowują danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie użytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.
 30. Serwis internetowy firmy Vestalis wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • cookies osób trzecich: pliki przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera serwisu internetowego. Partnerami serwisu internetowego www.vestalis.pl są: Google Analytics - http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html, Facebook - http://www.facebook.com/help/cookies
  • tymczasowe – pliki te przechowują informacje odnośnie akcji wykonanych przez użytkownika podczas aktywnej sesji korzystania z serwisu internetowego. Tymczasowe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu serwisu internetowego. Zablokowanie tymczasowych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego.
  • trwałe – pliki te przechowują preferencje użytkownika dotyczące działania serwisu internetowego oraz jego wyglądu. Służą one do zapamiętywania danego komputera i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Trwałe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym w nich okresie ważności. Wykorzystując trwałe pliki cookie zwiększamy komfort użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.
  • pliku cookie DoubleClick umożliwiające śledzenie danych o ruchu na witrynie strony Vestalis
 31. Vestalis informuje, że użytkownicy, mogą zrezygnować lub zablokować śledzenie poprzez instalację dodatku dostępnego na stronie się na stronie internetowej Google Analitycs
 32. Obce strony internetowe, z których materiały bądź linki do których mogą znajdować się na stronie Vestalis mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W takim przypadku Vestalis zaleca zapoznanie się z Polityką prywatności docelowych serwisów. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie
 33. Vestalis zastrzega możliwość niewłaściwego działania strony lub niemożliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej firmy przez podopiecznego lub zlecającego usługę, który usunął i/lub wyłączył obsługę plików "cookies".
 34. Całkowita blokada plików ccokies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Szczegóły dotyczące ochrony prywatności w zakresie przeglądarki internetowej znajdują się po niżej linkami do przeglądarek:
 35. Vestalis w swojej działalności wykorzystuje systemy komputerowe firm trzecich, takich jak Google, JRR Software Ltd, które są zabezpieczone. Proszę zapoznać się z polityką prywatności wykorzystywanych systemów komputerowych.
 36. Vestalis może w każdej chwili dokonać zmiany REGULAMINU, w tym także niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia takich zmian, informacja o zmianie wraz z nową treścią REGULAMINU i Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej firmy Vestalis.
 37. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o kontakt z Administratorem.

Zawartość Polityki prywatności stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie
Prawa do materiałów i treści zamieszczonych w serwisie internetowym www.vestalis.pl przysługują firmie VESTALIS ... i podlegają pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.